V Bratislave sa narodil sochár Jozef Arpád Murmann
05.03.1889
V Bratislave sa narodil sochár Jozef Arpád Murmann, člen Národnej spoločnosti pre výtvarné umenie v Paríži, ktorý v roku 1931 vystavoval svoje diela na výstave európskych sochárov vo viedenskom Hagenbunde spolu s klasikmi európskeho moderného sochárstva. Zomrel 31. decembra 1943 v Londýne.