V Bratislave sa narodil poštový odborník Mihály Gervai
15.12.1819
V Bratislave sa narodil poštový odborník Mihály Gervai, hlavný riaditeľ uhorských pôšt. Zomrel 15. apríla 1896 v Budapešti.