V Bratislave sa narodil popredný slovenský fyzik Ján Pišút
16.03.1939
V Bratislave sa narodil popredný slovenský fyzik Ján Pišút, spoluautor metódy analytických extrapolácií a fenomenologického modelu produkcie mnohých častíc. Jeho zásluhou sa Slovensko stalo členom CERN-u a iných prestížnych medzinárodných organizácií. Zomrel 28. mája 2018 v Bratislave.