V Bratislave sa narodil lekár Heinrich Adler
05.08.1849
V Bratislave sa narodil lekár Heinrich Adler, šéfredaktor Viedenského medicínskeho týždenníka, najdôležitejšieho rakúskeho časopisu pre praktických lekárov. Zomrel 27. novembra 1909 vo Viedni.