V Bratislave sa narodil lekár a botanik Johann Theophil Windisch
17.08.1689
V Bratislave sa narodil lekár a botanik Johann Theophil Windisch, priekopník pediatrie, zakladateľ Prešporskej učenej spoločnosti. V roku 1721 sa v Bratislave zúčastnil na prvej súdno-lekárskej pľúcnej skúške v Uhorsku, od roku 1729 bol členom Academie Leopoldiny. Zomrel 13. februára 1730 v Bratislave.