V Bratislave sa narodil kníhtlačiar Ludwig Angermayer
08.07.1879
V Bratislave sa narodil kníhtlačiar Ludwig Angermayer, spoluvlastník jednej z najväčších tlačiarní v meste. Tlačila viac než 70 slovenských, maďarských a nemeckých novín a časopisov vrátane známych Pressburger Zeitung. Bol predsedom Grémia majiteľov tlačiarní v Bratislave. Podnik mu nakoniec znárodnili. Zomrel 1. októbra 1958 v Bratislave.