V Bratislave sa narodil Jakub Palugyay
08.08.1819
V Bratislave sa narodil Jakub Palugyay, hotelier, pod ktorého vedením sa mimoriadne zvýšila prestíž hotela U zeleného stromu (dnes Carlton), obchodník, filantrop a svetoznámy vinársky veľkovýrobca, ktorého víno sa dostalo aj do vinotéky Titanicu, dvorný dodávateľ vína mnohých kráľovských dvorov. V 70. rokoch 19. storočia si dal postaviť palác na Pražskej ulici 1. Zomrel 22. mája 1886 v Bratislave.