V Bratislave sa narodil gróf Ödön Széchenyi
14.12.1839
V Bratislave sa narodil gróf Ödön Széchenyi, organizátor uhorského hasičstva, zakladateľ Dobrovoľného hasičského zboru v Budapešti, sultánov pobočník v Istanbule. Údajne bol prvým kresťanom, ktorý získal titul paša, pričom nemusel konvertovať na islam. Zomrel 24. marca 1922 v Istanbule.