V Bratislave sa narodil geológ Alexander Gesell
08.05.1839
V Bratislave sa narodil geológ Alexander Gesell, člen Uhorskej geologickej spoločnosti a hlavný geológ Uhorského geologického ústavu v Budapešti, ktorý sa zúčastnil na systematickom geologickom prieskume Uhorska, a ktorý vyhotovil mapu rudných žíl banskoštiavnického revíru, neskôr aj farebnú geologickú mapu a niekoľko geologických profilov. Zomrel 24. novembra 1919 v Banskej Bystrici.