V Bratislave sa konalo zakladajúce zhromaždenie Slovenskej učenej spoločnosti
16.06.1939
V Bratislave sa konalo zakladajúce zhromaždenie Slovenskej učenej spoločnosti, ktorá nahradila Učenú spoločnosť Šafárikovu rozpustenú 24. marca.