V Bratislave sa konal zakladajúci zjazd Zväzu slovenských spisovateľov
11.06.1969
V Bratislave sa konal zakladajúci zjazd Zväzu slovenských spisovateľov. Za jeho predsedu zvolili básnika Andreja Plávku.