V Bratislave podpísali zmluvu o ochrane Nemecka nad Slovenskom
18.03.1939
V Bratislave podpísali zmluvu o ochrane Nemecka nad Slovenskom. Zmluva však neuvádzala záruky Nemecka a Slovensku uberala právo domáhať sa na Nemecku tejto ochrany.