V Bratislave bolo založené vydavateľstvo Smena
01.02.1949
V Bratislave bolo založené vydavateľstvo Smena. Svoju činnosť ukončilo v roku 2002.