ÚV KSS na svojom bratislavskom zasadnutí odvolal niekoľko svojich rozhodnutí
02.10.1969
ÚV KSS na svojom bratislavskom zasadnutí odvolal niekoľko svojich rozhodnutí z júla a augusta 1968 a vylúčil niektorých reformných komunistov, o. i. Samuela Falťana, Bohuša Gracu, Vladimíra Krajčího, Milana Strhana, Pavla Števčeka, Júliusa Turčeka, Antona Ťažkého a ďalších, medzi ktorými boli viaceré popredné osobnosti bratislavského vedeckého a kultúrneho života.