Ustanovili koordinačný výbor pre vznikajúce občianske iniciatívy
19.11.1989
Na návrh literáta Petra Zajaca sa ustanovil koordinačný výbor pre vznikajúce občianske iniciatívy. Večer v byte Jána Langoša (Ján Budaj, Oleg Pastier, Martin M. Šimečka, Miloš Žiak) vzniklo pomenovanie – Verejnosť proti násiliu (VPN).