Uskutočnila sa slávnosť na počesť dokončenia stavby Slovenskej vysokej školy technickej
02.12.1949
Uskutočnila sa slávnosť na počesť dokončenia stavby Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19), ktorú projektoval Emil Belluš. Zúčastnili sa na nej viacerí povereníci; povereník techniky prof. Jozej Lukačovič odovzdal zamestnancom – úderníkom - údernícke legitimácie.