Uhorský snem v Bratislave zvolil za palatína Juraja Turza
10.12.1609
Uhorský snem v Bratislave zvolil za palatína Juraja Turza, ktorý bol posledným evanjelikom v tejto funkcii.