Uhorský kráľ potvrdil Bratislave staré privilégiá
13.07.1498
Uhorský kráľ Vladislav II. Jagelovský potvrdil Bratislave staré privilégiá. Mesto okrem toho, že zaplatilo poplatok 40 zlatých, darovalo kráľovi jeden tretiník (okolo 1 075 litrov) kvalitného vína.