Turecká vojnová flotila doplávala k Bratislave
24.09.1529
Turecká vojnová flotila, smerujúca proti prúdu Dunaja na Viedeň, doplávala k Bratislave. Bolo to 160 veľkých a 240 menších vojnových lodí so 6000 mužmi na palube. Kastelán hradu Ján Salaj vydal rozkaz, aby sa na turecké loďstvo sústredila paľba z hradných diel. Tak sa v súčinnosti s obrancami mesta podarilo potopiť veľké množstvo lodí, ktoré okrem iného viezli aj ťažké obliehacie stroje. Sultán Sulejman I. si do svojho denníka zapísal, že „popri Bratislave sa dá prejsť len ťažko, lebo neveriaci neprestajne strieľajú z hradu“.