Tiso sa ujal úradu prezidenta
26.10.1939
V budove Slovenskej univerzity na Šafárikovom námestí sa konala voľba hlavy Slovenského štátu. Pred budovou sa zhromaždili davy ľudu, jednotky Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeže. Slovenský snem uskutočnil o 10:30 hod. jednohlasnú voľbu, ktorou za prezidenta zvolil Jozefa Tisa. Ten prišiel z úradu vlády a o 11:30 hod. zložil prísahu. Potom sa kočiarom cez Štúrovu ulicu, Námestie SNP a Suché mýto odobral do Grassalkovichovho paláca, kde sa o 13:00 hod. ujal úradu.