Svoju činnosť začala vykonávať Bratislavská obchodnícka gilda
13.11.1699
Svoju činnosť začala vykonávať Bratislavská obchodnícka gilda. Vznikla na základe privilégia kráľa Leopolda I. a združovala bratislavských meštianskych obchodníkov (spočiatku ich bolo 16). Mala monopol na obchod v Bratislave (alternatíva k cechom ako združeniam remeselníkov). Zanikla v roku 1873.