Štátne orgány schválili prvú odborovú organizáciu na území Bratislavy
13.01.1969
Štátne orgány schválili prvú odborovú organizáciu na území Bratislavy, a to podporný spolok bratislavských typografov Pokladnica pre podporu nemocných a cestujúcich. Založený bol v roku 1867 a o 7 rokov bol pretvorený na Spolok kníhtlačiarov a písmolejcov.