Smrť generála Milana Rastislava Štefánika
04.05.1919
O 11:30 hod. sa objavil nad Bratislavou taliansky dvojplošník s M.R. Štefánikom na palube. Niekoľkokrát zakrúžil nad mestom na pozdrav a zamieril k vojenskému letisku medzi Bratislavou a Vajnormi, kde sa 5 minút pred 12. hodinou zakolísal a kolmo z výšky asi sto metrov zrútil na zem. Zvesť o nešťastí sa rýchlo rozniesla po celej Bratislave a spôsobila hlboké vzrušenie. Na verejné budovy a úrady vyvesili čierne zástavy a všetky kultúrne predstavenia boli odrieknuté. Mŕtvoly zabalené do bieleho plátna automobilmi odviezli do posádkovej nemocnice (bývalý arcibiskupský palác, dnes Úrad vlády SR), kde ich uložili v kaplnke.