Slovenská národná rada prijala zákon o vzniku Slovenskej národnej galérie
29.07.1948
Slovenská národná rada prijala zákon o vzniku Slovenskej národnej galérie, ktorej vznik inicioval spisovateľ Laco Novomeský. Už o dva roky boli galérii pridelené priestory bývalých Vodných kasární na Rázusovom nábreží.