Slávnostne otvorili prednášky na Univerzite Komenského
09.12.1919
O 16. hodine slávnostne otvorili prednášky na Univerzite Komenského v budove lekárskej fakulty na Špitálskej ulici (Aspremontov palác). Slávnostné prejavy predniesli Vavro Šrobár a prvý rektor univerzity Kristián Hynek, za študentov sa poďakoval Ľudovít Valach.