Slávnostné otvorenie rekonštruovaného areálu Železnej studničky
30.06.1938
Za prítomnosti starostu V. Krna slávnostne otvorili po veľkej rekonštrukcii areál Železnej studničky. Prevádzku zabezpečovala spoločnosť Etablissement Redoute.