Slávnostne odovzdali budovu Železničného riaditeľstva
29.06.1928
Slávnostne odovzdali budovu Železničného riaditeľstva ČSR na Klemensovej ulici, postavenú podľa projektu Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna. Budova svojmu účelu slúži dodnes.