Slávnosť korunovácie uhorskej kráľovnej
14.02.1638
V Dóme sv. Martina korunovali za uhorskú kráľovnú španielsku infantku Máriu Annu Španielsku, prvú manželku kráľa Ferdinanda III. Habsburského.