Slávnosť korunovácie uhorského kráľa
19.11.1608
Matej II. Habsburský bol v Dóme sv. Martina korunovaný za uhorského kráľa. Ubytovaný bol na Bratislavskom hrade. Uhorská koruna, ktorá bola dovtedy vo Viedni, bola po korunovácii uschovaná v nárožnej veži paláca.