Skončenie zasadnutia snemu a uvedenie jeho nariadení do života
13.01.1588
V Bratislave sa skončilo zasadnutie uhorského snemu, trvajúce od novembra, na ktorom prijali gregoriánsky kalendár, zakázali udeľovať majetky cudzincom a rozhodli, že budínske miery budú platiť v celej krajine.