Sedmohradské knieža Gabriel Betlen zvolalo do Bratislavy snem
11.11.1619
Sedmohradské knieža Gabriel Betlen zvolalo do Bratislavy snem (trval do 18. februára 1620), ktorý vyhlásil náboženskú slobodu pre všetkých obyvateľov. Zároveň bola uzavretá zmluva o spojenectve medzi českými, moravskými, sliezskymi, rakúskymi a uhorskými protestantskými stavmi. Tieto Betlenovi ponúkli kráľovský titul, no on ho neprijal. Uhorské korunovačné insígnie však dal z Bratislavy odviezť. Kráľ Ferdinand II. vyhlásil rokovanie snemu za neplatné.