Sedmohradské knieža Gabriel Betlen, sa útokom zmocnilo Bratislavy
14.10.1619
Vodca protihabsburského povstania, sedmohradské knieža Gabriel Betlen, sa útokom zmocnilo Bratislavy, keď predtým rozprášil 2000 cisárskych vojakov z Rakúska, určených na jej obranu. Tých však mesto nevpustilo za hradby, takže boli schopní len s námahou odraziť útok Betlenovho predvoja a pätnásťtisícovej hlavnej armáde už čeliť nemohli. Už 17. októbra sa v Dóme sv. Martina konala slávnostná bohoslužba na počesť Gabriela Betlena za účinkovania katolíckeho, evanjelického i kalvínskeho kňaza. Mesto ostalo v Betlenových rukách do roku 1621.