Schválili vyhlásenie pamiatkovej zóny Bratislava – Devínska Nová Ves
06.12.1989
Na zasadaní rady Národného výboru Bratislavy pod vedením primátora Štefana Bartáka sa zúčastnili aj zástupcovia Verejnosti proti násiliu. Schválili vyhlásenie pamiatkovej zóny Bratislava – Devínska Nová Ves. Zachovaný pôdorysný obraz pôvodnej zástavby obce totiž dokladal stredoveké jadro obce a dokumentoval pôdorysný rozvoj obce od 15. do 19. storočia. Nová bytová výstavba sa preto mala realizovať tak, aby neprišlo k poškodeniu kultúrno-spoločenských hodnôt.