Rokovanie českých stavov. Zůstání prešpurské.
01.11.1499
Okolo 1. novembra začalo v Bratislave rokovanie českých stavov za účasti českého a uhorského kráľa Vladislava II. Jagelovského. Ich výsledkom bolo prijatie dokumentu známeho ako Zůstání prešpurské. Šlo o 80 základných článkov budúcej prvej písomnej úpravy českého krajinského práva, známej ako Vladislavské zřízení zemské, prijatej roku 1500. Stály spor medzi mestami a šľachtou sa v ňom upravil v prospech šľachty na úkor kráľa aj meštianstva. Bratislava hostila účastníkov rybami, vínom a muštom a pre kráľa dala zhotoviť sane.