Richtár Jakub I. získal osadu Vydrica pod Bratislavským hradom
10.04.1288
Richtár Jakub I. získal donáciou od uhorského kráľa Ladislava IV. Kumánskeho do oficiálneho vlastníctva osadu Vydrica. Kráľ súčasne označuje v listine Bratislavu ako kráľovské mesto (civitas nostra regalis).