Rezolúcia odsudzujúca brutálny zásah polície proti študentom v Prahe
19.11.1989
V dopoludňajších hodinách sa zišli v byte akademického maliara Miroslava Cipára viacerí predstavitelia slovenskej kultúry. Z ich podnetu sa konalo o 17. hodine v Umeleckej besede na Dostojevského rade verejné zhromaždenie za účasti asi 500 osôb, na ktorom maliar Ľubomír Longauer prečítal rezolúciu odsudzujúcu brutálny zásah polície proti študentom v Prahe a žiadajúcu očistu verejného života od stalinských živlov.