Rekonštrukcia mýtneho domu Starého mosta
16.06.1999
Rekonštrukcia mýtneho domu Starého mosta. Bratislavská nadácia Minislovensko spolu so študentmi Stredného odborného učilišťa stavebného na Ružinovskej ulici začali s rekonštrukčnými prácami mýtneho domu na ľavom brehu Dunaja, ktorý je súčasťou cestného nájazdu na Starý most.