Račiansku ulicu slávnostne premenovali na Ulicu Februárového víťazstva
25.02.1949
Račiansku ulicu slávnostne premenovali na Ulicu Februárového víťazstva.