Prvý medzimestský automatický telefónny styk medzi Bratislavou a Prahou
02.09.1969
Prvý medzimestský automatický telefónny styk medzi Bratislavou a Prahou. Odvtedy bolo možné automaticky sa spojiť s Prahou vykrútením smerového čísla a príslušného telefónneho čísla účastníka.