Prvý koncert Slovenskej filharmónie
27.10.1949
Slovenská filharmónia absolvovala svoj prvý koncert. Konal sa v Historickej budove SND, dirigoval Ľudovít Rajter a zaznela suita Dolu Váhom Alexandra Moyzesa a Symfónia č. 8 G dur Antonína Dvořáka.