Vzniklo prvé stomatologické lôžkové pracovisko
19.01.1968
Na Heydukovej ulici otvorili novú Stomatologickú kliniku, ktorá okrem najmodernejšieho zubolekárskeho zariadenia disponovala ako jediná v ČSR aj lôžkovým oddelením.