Po prvýkrát sa rozozvučali zvony evanjelického kostola na Uršulínskej
24.12.1658
Prvýkrát sa rozozvučali zvony maďarsko-slovenského evanjelického kostola na Uršulínskej ulici. V roku 1672 bol evanjelikom odobratý a pridelený uršulínkam.