Vyšlo prvé číslo denníka maďarskej menšiny
15.12.1948
V Bratislave vyšlo prvé číslo denníka maďarskej menšiny na Slovensku Új Szó.