Zrod prvej uhorskej bratislavsko-trnavskej železničnej spoločnosti
22.01.1838
Vznikla Prvá uhorská bratislavsko-trnavská železničná spoločnosť, ktorá na svojom prvom valnom zhromaždení schválila projekt známej konskej železnice. Dodnes sa zachovala jej stanica na križovatke Legionárskej a Krížnej ulice.