Prvá slovenská dražba po páde komunistického režimu
18.12.1989
V banketovej sále hotela Kyjev sa konala prvá slovenská dražba po páde komunistického režimu.