Privilégiá Jána Huňadyho
04.06.1448
Gubernátor Ján Huňady udelil Bratislave privilégium, ktorým povolil súdiť Bratislavčanov len bratislavským súdom a oslobodil ich od platenia akýchkoľvek mýtnych poplatkov a tridsiatkov.