V Primaciálnom paláci podpísali Brežnevovu doktrínu
03.08.1968
Vedúci predstavitelia komunistických strán krajín Varšavskej zmluvy podpísali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dokument, obsahujúci zásadu, že obrana socializmu je spoločnou internacionálnou povinnosťou všetkých socialistických krajín (tzv. Brežnevova doktrína), ktorá sa stala zámienkou na vojenské obsadenie ČSSR 21. augusta.