Na uhorskom sneme prijali marcové konštitučné zákony
15.03.1848
Na zasadnutí uhorského snemu v paláci na Michalskej 1 boli prijaté tzv. Marcové zákony, ktorými sa o. i. rušilo v krajine poddanstvo.