Preprava a ubytovanie pre grófa
07.11.1659
Gróf Juraj Zrínsky požiadal bratislavského richtára a radcov o vhodné ubytovanie pre svoju rodinu a o zabezpečenie prepravy sprievodu 16 vozov cez Dunaj.