Na Právnickej akadémii vznikol spolok Napred
19.10.1868
Pod záštitou slovenských národovcov Michala Mudroňa a Vendelína Kutlíka vznikol na Právnickej akadémii (Kapitulská 26) Slovenský poučný právnický spolok Napred. Zanikol v školskom roku 1873/74.